Colaboradores/as

Dende o seu nacemento, a Asociación ASPAS colabora e conta coa colaboración de Entidades Públicas e Privadas para a consecución da súa MISIÓN: Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, actualmente podemos destacar:

 

Administración Pública:

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL:

Xestionamos os seguintes contratos para a prestación de servizos a persoas con discapacidade intelectual:

• Prazas de centro de Día (U.A.P.).
• Prazas de Centro Ocupacional.
• Prazas de Residencia Asistencial con Centro de Día.
• Prazas de Residencia en Vivendas.

 

Resultado de imagen de conselleria de economia secretaria xeral

DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO E FORMACIÓN:

Durante os últimos anos participamos da subvención a entidades sen ánimo de lucro para a contratación de traballadores desempregados para a realización de servizos de interese xeral e social.

 

 

Convenio para o programa de “Formación de Adultos”, destinado á mellora da formación cultural básica e a capacitación dos usuarios do centro ocupacional.

O Parlamento de Galicia mantén un convenio de colaboración en proxectos como a presentación da Exposición de "50 anos de historia".

 

Nos últimos anos a súa axuda estivo enfocada á mellora das instalación dos centros da Asociación, así coma colabora no programa de respiro familiar.

 

A colaboración co Concello de Santiago é constante a través de diferentes convenios de colaboración.

Cabe destacar o contrato de cesión de vivendas para o proxecto de inserción social e desenvolvemento dunha mellor vida independente de persoas con discapacidade intelectual. O último convenio de colaboración asinado en 2017 foi para o programa de respiro e/ou emerxencia familiar, que se desenvolve nestas vivendas.

 

Convenio de colaboración para a realización de prácticas externas do alumnado da USC.

Convenio para a realización de prácticas do alumnado de grao en pedagoxía e Grao en Educación social.

Convenio para a realización do prácticum das titulacións da escola universitaria de traballo social.

 

 Entidades Privadas:

 

Federación de Asociacións en Favor da Discapacidade Intelectual de Galicia

Somos membros fundadores e pertencemos a actual Xunta directiva.

Tamén participamos activamente nas Unidades de Desarrollo Sectorial e nos Grupos de Traballo que Fademga organiza para “tomar o pulso” ó sector e facer propostas técnicas á Federación e á Confederación ás que pertencemos:

• UDS PERSOAS CON NECESIDADES DE APOIO EXTENSO E/OU XERALIZADO, PARÁLISE CELEBRAL, PERSOAS CON  PSICOSE E AUTISMO.
• UDS AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA.
• UDS VIVENDAS E RESIDENCIAS.
• GRUPO DE TRABALLO DE XERENTES.
• GRUPO DE TRABALLO DE TRASTORNO DUAL.
• GRUPO DE TRABALLO DE EMPREGO E CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO.
• COMISIÓN DE TRANSPORTE.
• COMISIÓN DE ESTATUTOS.

 

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo

A través da FADEMGA participamos na Xunta Directiva da Confederación, en grupos de traballo e nas entidades coas que colabora: AEDIS, etc.

 

 

 

Asociación de Pais, Profesionais e Amigos de Persoas con Discapacidade Intelectual

Con ela temos un convenio de colaboración para o desenrolo e implantación de programas de ocio, tempo de lecer, deporte e promoción do voluntariado.

Ademáis de participar nos eventos, campionatos, campamentos e respiros que organiza, tamén colaboramos na organización dos desenvolvidos na comarca de Santiago de Compostela.

 

 

 

 

Fundación Pedro Barrié de la Maza

Un gran colaborador da Asociación, leva anos apoiando proxectos e axudas levadas a cabo na entidade.
O pasado ano, ademais de prestar unha axuda para as reformas do Centro Residencial, permitíronnos a participación no programa Más Social (e Más Social CONECTA), co obxectivo de promover un modelo de acción social que facilite ás entidades sociais galegas medios e estratexias que optimicen a súa xestión e contribúan a orientar á organización cara ao futuro cun crecemento sustentable.

 

 

 

Fundación ONCE para a cooperación e integración social das persoas con discapacidade.

Un dos maiores e máis veteranos colaboradores, os grandes proxectos da entidade foron avaados e apoiados pola Fundación ONCE, a última axuda destinouse á mellora de instalacións.

 

 

 

 

 

Fundación José Otero – Carmela Martinez

Colabora regularmente coa Asociación ASPAS na realización de diferentes actividades e proxectos da mesma, coma no programa de Respiro familiar.


 

 

 

Real Aero Club de Santiago

O Real Aero Club de Santiago leva 9 anos colaborando connosco realizando anualmente Cursos de golf para persoas con discapacidade intelectual da Asociación ademais de donación de material profesional.

      Imprimir
Rúa Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org