Contas anuais

Todos os anos as contas da Asociación son auditadas conforme á legalidade e dito informe preséntase xunto ás contas anuais á Asemblea Xeral de Socio e ós organismos oficiais correspondentes.

           

      Imprimir
Rúa Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org