Cookies


Contas anuais

Todos os anos as contas da Asociación son auditadas conforme á legalidade e dito informe preséntase xunto ás contas anuais á Asemblea Xeral de Socio e ós organismos oficiais correspondentes.

                                

Error reading: http://www.asociacionaspas.org/contas_anuales.html?V_dir=MSC&V_mod=download&f=2018-3/1-15-31-40.editor.CONTAS_ANUAIS_2016.pdf&V_prevmod=showart&V_prevdir=MSC&V_previd=154&newlang=galician
      Imprimir
Logo Entidad

PROMOVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Rúa Santa Teresa de Jornet 19   15890 San Marcos   Santiago de Compostela   A Coruña   Tlf.: 981 582 050  aspas@asociacionaspas.org