Cookies


Equipo técnico

O Xerente, nomeado pola Xunta Directiva, exece as labores de xestión e de coordinación xeral das accións, actividades e programas da entidade.

CARGO NOME E APELIDOS

Xerente

D. Antonio Javier García Sánchez

PERFIL:

Diplomado en Graduado Social pola Universidade de Santiago de Compostela.

Master Universitario en Consultoría e Xestión de Procesos Organizativos na Universidade de Valladolid.

Master en Dirección e Xestión de Centros, Recursos e Servizos para a Atención á Dependencia na Universidade de Santiago de Compostela.

Na estructura organizativa da Asociación existen departamentos transversais que actúan en tódolos centros:

ADMINISTRACIÓN, PSICOLOXÍA, TRABALLO SOCIAL, CALIDADE e OCIO E DEPORTE.

E outros, coma o PERSOAL DE COCIÑAS E SERVICIOS, que comparten a UNIDADE DE ATENCIÓN PERSONALIZADA (Centro de Día) e o CENTRO OCUPACIONAL.

Actualmente, somos un cadro de 74 traballadores no total dos centros.

      Imprimir
Logo Entidad

PROMOVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Rúa Santa Teresa de Jornet 19   15890 San Marcos   Santiago de Compostela   A Coruña   Tlf.: 981 582 050  aspas@asociacionaspas.org