Quen somos > Misión, visión e valores

Misión, visión e valores

Somos unha asociación de familias que nace co FIN de traballar pola mellora da  vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, conseguindo e facilitando os apoios necesarios para a defensa dos seus dereitos.

Unha organización sen fin de lucro que promove servizos con criterios de calidade, axustados ás necesidades das persoas  e que incrementen o seu grao persoal de benestar, autonomía e integración social.

 

Misión:

A nosa Misión é conseguir e facilitar os apoios necesarios para a defensa e mellora dos dereitos e da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, e das súas familias, considerando a todas elas como xeradoras de dereitos e deberes.

 

 

Principios e Valores:

Consideramos que as persoas con discapacidade intelectual:

 1. Son persoas que teñen dereitos.
 2. Son iguais e merecen respecto á individualidade e á diferenza.
 3. Teñen capacidades.

Sempre orientados polos principios de:

 • integración social e de normalización,
 • calidade na actuación da organización,
 • interese pola globalidade do colectivo de persoas con discapacidade intelectual,
 • promoción integral das mesmas.

Os nosos valores son:

 • o traballo e a dedicación na defensa e mellora dos dereitos e calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias,
 • a democracia interna e a confianza,
 • a transparencia e a honradez tanto na actuación como na xestión,
 • e a solidariedade e o respecto entre todos.

Visión:

Buscamos responder ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual, calquera que sexa o seu grao de afectación, idade ou sexo, e ás das súas familias.

Para as persoas con discapacidade intelectual:

 • A súa promoción integral como persoa e unha formación permanente;
 • A asistencia plena en todas as etapas do seu desenvolvemento para unha completa normalización.
 • Cubrir as necesidades que xurden durante as etapas da súa vida creando centros para a formación ocupacional e servizos de emprego, servizos de vivenda e pisos tutelados, de lecer e tempo libre, servizos asistenciais e residenciais e centros de día.
 • A integración no seu contorno familiar e social, así como no mundo laboral.
 • Actuar en defensa dos dereitos e protección das persoas con discapacidade intelectual en todo momento e lugar.

Para o seu entorno, as familias e os traballadores:

 • Información, orientación e apoio.
 • Creación de servizos de asesoramento dirixidos a responder as necesidades do colectivo
 • Celebración de cursos, conferencias, publicacións, e actividades que facilite  a formación e información dos pais, titores, voluntarios e profesionais relacionados coa discapacidade intelectual.

Para a sociedade:

 • Fomentar a colaboración con outras asociacións de fins análogos para o logro dos mesmos.
 • Apelar á solidariedade social para contar coa colaboración e compresión da cidadanía e do voluntariado.
 • Mentalizar á sociedade para conseguir un cambio de actitudes positivo de cara a integración e a normalización social das persoas con discapacidade intelectual.
 • Reivindicar comportamentos e normas que promovan a dignidade e a debida atención ás persoas con discapacidade intelectual, así como denunciar todas aquelas accións que atenten contra ela ou os seus dereitos.
      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
OUTRAS FORMAS DE FACERME PROTECTOR/A:
 • Correo electrónico: aspas@asociacionaspas.org
 • Chamando ao 981 582 050
.
OUTRAS FORMAS DE DOAR
 • A través de PayPal

 • Chamando ao 981 582 050
 • Facendo unha transferencia bancaria á seguinte conta de ABANCA:
  ES89 2080 5355 6430 4002 6325
.
MATERIAIS RELACIONADOS
Imaxes
 • 1 de 9

Rúa Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org