Misión, visión e valores

Somos unha asociación de familias que nace co FIN de traballar pola mellora da  vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, conseguindo e facilitando os apoios necesarios para a defensa dos seus dereitos.

Unha organización sen fin de lucro que promove servizos con criterios de calidade, axustados ás necesidades das persoas  e que incrementen o seu grao persoal de benestar, autonomía e integración social.

 

Misión:

A nosa Misión é conseguir e facilitar os apoios necesarios para a defensa e mellora dos dereitos e da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, e das súas familias, considerando a todas elas como xeradoras de dereitos e deberes.

 

 

Principios e Valores:

Consideramos que as persoas con discapacidade intelectual:

  1. Son persoas que teñen dereitos.
  2. Son iguais e merecen respecto á individualidade e á diferenza.
  3. Teñen capacidades.

Sempre orientados polos principios de:

Os nosos valores son:

Visión:

Buscamos responder ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual, calquera que sexa o seu grao de afectación, idade ou sexo, e ás das súas familias.

Para as persoas con discapacidade intelectual:

Para o seu entorno, as familias e os traballadores:

Para a sociedade:Asociacion ASPAS
http://www.asociacionaspas.org/
http://www.asociacionaspas.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=5