Cookies


Contas anuais

Todos os anos as contas da Asociación son auditadas conforme á legalidade e dito informe preséntase xunto ás contas anuais á Asemblea Xeral de Socio e ós organismos oficiais correspondentes.

           

      Imprimir
Logo Entidad

PROMOVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Rúa Santa Teresa de Jornet 19   15890 San Marcos   Santiago de Compostela   A Coruña   Tlf.: 981 582 050  aspas@asociacionaspas.org