Atención a Familias e Socios

Atención a Familias e Socios
As familias tamén precisan de información, asesoramento e formación.

Desde - Hasta: 22/03/1967 - Actualmente

Dende a Asociación ofrécese información e formación ás familias a través de xornadas ou charlas sobre cuestións relacionadas co mundo das persoas con discapacidade, ademais de prestar un servizo de asesoramento continuo.

Como parte da vida asociativa, tamén se trata de fomentar a cooperación e o intercambio de experiencias no Grupo de Pais e nas diversas Convivencias organizadas dende a entidade.

 

 

Calle Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org