Memorias de actividades

Anualmente a Asociación realiza unha memoria de actividades que é presentada á Asemblea Xeral de Socios e distribuida a todos aqueles Cooperadores que a soliciten.

 

      Mostra este informe sen cabeceiras para imprimilo Imprimir
Rúa Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org