Cookies


Estatutos

Os Estatutos da entidade establecen os nosos cimentos e a razón de ser da Asociación ASPAS, así como a súa estructura e a MISIÓN, VISIÓN e VALORES que nos moven:

                                         

      Imprimir
Logo Entidad

PROMUEVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Calle Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org