¿Qué é a discapacidade intelectual?

Como membros de FEAPS asumimos a definición de discapacidade intelectual da AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities): "É unha discapacidade caracterizada por limitacións significativas no funcionamento intelectual e na conduta adaptativa que se manifesta en habilidades adaptativas conceptuais, sociais, e prácticas".

É dicir, a discapacidade intelectual:

A definición actual elimina as anteriores categorías - lixeiro, moderado, severo e profundo- a favor dun novo modelo baseado nos apoios que require a persoa:

Ás persoas con discapacidade intelectual cústalles máis que aos demais aprender, comprender e comunicarse pero son un cidadán máis, coas súas capacidades e as súas limitacións e con posibilidades de progresar se lle damos os apoios adecuados.

 

 


Asociacion ASPAS
http://www.asociacionaspas.org/
http://www.asociacionaspas.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=65