Por que doar?

Porque coa túa DOAZÓN...

  2014 2015 2016 e seguintes
PARTICULARES
Táboa de Deduccións
Primeiros 150 € 25% 50% 75%
A partir dos 150 € 25% 27,5% 30%
Doacións/aportacións maiores de 150 € á mesma entidade durante polo menos 3 anos. -- 32,5% 35%
EMPRESAS
Táboa de Deduccións
  2014 2015 2016 e seguintes
Donacións/aportacións en xeral. 35% 35% 35%
Doacións/aportacións plurianuais á mesma entidade durante polo menos 3 anos. -- 37,5% 40%

Xuntos por unha sociedade mellor, máis xusta e integradora.

Porque o seu esforzo merece o noso apoio....DOA!

 Asociacion ASPAS
http://www.asociacionaspas.org/
http://www.asociacionaspas.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=39