Estatutos

Os Estatutos da entidade establecen os nosos cimentos e a razón de ser da Asociación ASPAS, así como a súa estructura e a MISIÓN, VISIÓN e VALORES que nos moven:

                                         Asociacion ASPAS
http://www.asociacionaspas.org/
http://www.asociacionaspas.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=28