Cookies


Política de privacidade

1. Na nosa entidade cremos que os/as usuarios/as teñen o dereito fundamental a que a súa información persoal mantéñase en privado, e traballamos o máis arduamente posible para protexer a súa seguridade na rede.

2. A información que nos facilitas será recollida no noso ficheiro automatizado e confidencial. Tes dereito a acceder a ela e rectificala ou cancelala se o decidises.

3. Segundo a nosa política, os termos "socio/a" e "doante" designan, respectivamente, a quen achegou unha cota e doazón financeira por intermedio do noso servidor, que é de óptima seguridade; "voluntario/a" a quen voluntariamente achega o seu tempo e experiencia á entidade, e "ciberactivista" ou "asinante" a quen se inscribiu en, polo menos, unha das nosas listas de ciberactivismo.

4. No noso sitio web non recibimos información que permita identificar persoalmente aos/as usuarios/as a menos que el/ela elixa voluntariamente darnos os seus datos por medio dunha mensaxe de correo electrónico, un fax ou unha chamada telefónica, por vía postal ou ao inscribirse como socio/a, doante, voluntario/a ou ciberactivista. Aínda que o/a usuario/a elixa brindarnos información, considerámola confidencial e o mesmo están obrigados a facer os nosos provedores/as.

5. Non vendemos nin alugamos listas de direccións nin ningunha outra información que permita a identificación persoal fose do ámbito da entidade.

6. Quen se inscribe como ciberactivista ou participa de accións cibernéticas tales como asinar unha petición ou enviar unha mensaxe electrónica, unha carta ou un fax, pode elixir participar en futuras ciberacciones, recibir información sobre os resultados das mesmas, un boletín ou outras informacións, ou ter a oportunidade de contribuír coa entidade doutras formas alternativas. Os/as ciberactivistas sempre teñen a posibilidade de negarse a calquera destas opcións.

7. Ao ingresar como socio/a, doante ou voluntario/a de a entidade, pódese igualmente recibir un boletín ou outras informacións así como participar doutras formas posibles. Cabe repetir que sempre está a posibilidade de negarse.

8. Ao participar dunha ciberacción, os datos da persoa remitente non sempre resultan descoñecidos para o/a destinatario/a. As empresas e os gobernos que reciben mensaxes electrónicas ou por fax como parte das nosas ciberacciones ás veces contestan á dirección persoal electrónica ou postal se a persoa remitente incluíunas. Rogamos que se comunique connosco/as quen crea que a súa información persoal ha chegado a mans dos/as destinatarios/as das nosas accións por participar dunha ciberacción da entidade.

9. Gardamos rexistro das persoas que nos solicitan ou proporcionan información ou axuda, polo si ou polo non necesitásemos volver comunicarnos con elas ou brindarlles máis informacións en diante. Con todo, devanditos datos non se dan a coñecer a ninguén sen permiso da persoa, nin se utilizan a outros efectos.

10. A información acumulada no noso sitio web non permite a identificación persoal, e non é a nosa intención que eses datos cheguen a mans de quen navega pola páxina. O servidor rexistra información sobre a data e hora na que se accedeu ao sitio web e a dirección cibernética do servidor desde o cal se realizou a conexión ao noso sitio. Estes datos utilízanse para mellorar o rendemento da páxina, para analizar as estatísticas de navegación (por exemplo, as horas e os días en que máis se navega), e para avaliar o relativo éxito das diferentes seccións.

11. Comprometémonos a brindarlles aos nosos socios/as, doantes, voluntarios/as e ciberactivistas a posibilidade de controlar e modificar a información que nos envían.

12. O noso formulario de facerse socio/a e doar utiliza o sistema Secure Server Software (SSL), que é a norma industrial para garantir transaccións financeiras sen risco. Este dispositivo codifica absolutamente toda a información persoal, incluídos os datos bancarios, nome e dirección, a fin de que non poida ser lida durante o seu traxecto cibernético. Cando unha páxina é segura, como é o caso dos nosos formularios, aparece pechado a icona do cadeado ou unha chave enteira que mostran navegadores da internet como o Netscape Navigator e Microsoft Internet Explorer, a diferenza da imaxe aberta que mostran cando só navégase. Para obter máis información sobre o SSL, dirixirse a: http://home.netscape.com/security/techbriefs/ssl.html

13. Ademais de utilizar a codificación do SSL para protexer información sensible, facemos todo o que se atopa ao noso alcance para protexer a información dos/as usuarios/as que se garda fose da rede. Toda a información que nos envía o/a usuario/a circunscríbese ás nosas oficinas. Só concédese acceso a esa información persoal aos/as traballadores/as que a necesitan para realizar unha tarefa específica (como, por exemplo, os/as encargados/as das doazóns). Os nosos/as traballadores/as deben utilizar protectores de pantalla resgardados baixo palabra crave cando abandonan o seu escritorio. Ao regresar, deben volver ingresar a palabra crave para ter novamente acceso á información do usuario/a. Asímismo, todos/as os/as traballadores/as da entidade que manexan información persoal mantéñense actualizados/as no que refire a prácticas de seguridade e confidencialidade. Ao noso persoal sempre lle lembramos a importancia que asignamos á confidencialidade, e indicámoslle os procedementos tendentes a garantir o resgardo da información persoal. Por último, os servidores nos que almacenamos información persoal gárdanse nun sitio seguro e baixo chave.

14. Ante calquera dúbida rogamos escribádesnos ao correo-e: aspas@asociacionaspas.org

 

      Imprimir
Logo Entidad

PROMUEVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Calle Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org